درباره ما

!ما فقط طراحی نمی کنیم ، ما به ساختمان ها جان می بخشیم

تیم ما با بهره گیری از علوم روز دنیا و ترکیب معماری و روانشناسی ، پروتکل های اختصاصی را تولید و آزمایش کرده است که طبق آنها ، طراحی فضا منطبق بر نیازهای افراد و روحیاتشان انجام می شود

:بنابراین خدمات ما موارد ذیل را شامل می شود

1

طراحی دفاتر کاری و تجاری : در این پروتکل ما حتی نوع نوشیدنی که در بخش های مختلف یک دفتر کاری می بایست در دسترس باشد ، بسته به نوع کار و وظیفه ی هر بخش را تعیین می کنیم .طراحی رنگ ها ، میزان نور ، سبک چیدمان و جانمایی محل بصورت کامل بر اساس تیپ های شخصیتی افراد و یا مراجعین صورت می گیرد. این طراحی به گونه ای خواهد بود که بازده نیروی انسانی و حس خوشایندی از محیط کار افزایش پیدا کند

2

طراحی منازل مسکونی اعم از ویلایی یا آپارتمانی مبتنی بر احساس و شخصیت ساکنین و مسائل روانشناختی هر یک از اعضا خانواده ، جهت رسیدن به سطح بالایی از آرامش در منزل

3

طراحی سنتی و اسلامی منازل مسکونی یا دفاتر تجاری به نحوی که آرامش و اصالت حاصل از طراحی سنتی و امکانات و پویایی طراحی مدرن را با هم تجربه کنید
:مزیت های کاری ما
طراحی معماری مبتنی بر احساس و شخصیت افراد
ضمانت نا محدود تا رسیدن به رضایت کارفرما
اصالت و پویایی طراحی